EGR ventil


Vypnutí EGR ventilů
  • Podtlakové
  • Elektronické
  • Zkratka EGR pochází z anglického Exhaust Gas Recirculation, tedy přeloženo do češtiny recirkulace výfukových plynů. Toto zařízení v automobilu obstarává snížení emisí tím, že propouští část spalin z výfuku zpět do sání. Další funkcí této součástky je snížení oxidů nasávaného vzduchu a tím pádem i snížení teploty spalin a výfukového potrubí.
  • Naopak mezi negativní vlastnosti patří hlavně zanášení sacího potrubí. Dále přivádění teplého vzduchu do sání. Tyto negativní efekty způsobují snížení výkonu

Pokud vše ukazuje na nefunkční EGR ventil máme dvě řešení:
  • Výměna za nový EGR ventil
  • Vypnutí funkce EGR ventilu *
*Takto upravené vozidlo není homologováno pro provoz na našich komunikacích.úprava řídící jednotky
zvýšení výkonu
snížení spotřeby


Kontakt

Tel:
602 636 679

E-mail:
info@tuningpraha.czTuningPraha.cz - profesionální úpravy aut
Created by obsah.info, 2015 - 2017